wp_20161228_12_54_29_pro5

Historia Studia

Studio jest kontynuacją redakcji Polskiej Kroniki Filmowej i redakcji filmów dokumentalnych istniejących do 31 grudnia 1990 roku w strukturach Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie. W 1991 roku powstały Studia Filmowe KRONIKA oraz WIR jako państwowe instytucje filmowe, które z powodzeniem produkowały filmy dokumentalne. SF KRONIKA do grudnia 1994 roku realizowało równolegle wydania Polskiej Kroniki Filmowej (PKF). Było to możliwe również dzięki ścisłej współpracy z Telewizją Publiczną, która była koproducentem ponad stu filmów dokumentalnych oraz emitentem PKF. W 2005 r. Studio Filmowe KRONIKA połączono ze Studiem Filmowym WIR. W tym samym roku powstał Państwowy Instytut Sztuki Filmowej i zmieniły się formy finansowania produkcji filmowej. W 2010 roku przekształcono Studio w spółkę skarbu państwa co zamknęło możliwość rozwoju. Od 2016 roku Studio ponownie zostało państwową instytucją kultury.

Działalność Statutowa

Studio jest Państwową Instytucją Kultury i ma określone w Statucie (vide – moduł bip) obowiązki. Edukacja i upowszechnianie kultury filmowej zostały rozpisane na poszczególne zadania, które dają całościowy obraz działalności Studia. Te zadania realizujemy przy współpracy z wieloma państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi instytucjami oraz prywatnymi partnerami. Jest to możliwe dzięki zasobom archiwalnym Studia i nowym produkcjom. Mamy też możliwość prowadzić działalność odpłatną (§12 Statutu), która wspiera funkcjonowanie i misję Studia.

 

Notacje

Po zakończeniu w grudniu 1994 roku produkcji cotygodniowych wydań Polskiej Kroniki Filmowej Studio rozpoczęło realizację zapisów filmowych ważnych wydarzeń z życia politycznego i gospodarczego Polski oraz faktów o charakterze lokalnym. Prowadzone przy pomocy kamery na taśmie światłoczułej 35mm notacje stanowią wielogodzinne archiwum filmowe naszego kraju. Niewielka ich część została udostępniona w rozdzielczości SD szerokiej publiczności na portalu bezkomentarza.eu. Wszystkie wymagają digitalizacji do jakości HD i większej wobec obowiązków technologicznych jakie narzuca nowoczesna produkcja i emisja.

Filmy

Studio od początku swojego istnienia nieprzerwanie produkuje filmy oraz seriale dokumentalne o charakterze historycznym, społecznym i patriotycznym, których autorami są wybitni dokumentaliści. Wiele tych filmów powstało w przeszłości przy koprodukcji z Telewizją Publiczną i stanowi połowę archiwum Studia. Druga część to filmy dokumentalne pozyskane prawnie po nieistniejącym już Studiu Filmowym WIR. Razem tworzą duży zasób kultury filmowej Polski. Są częściowo udostępniane na portalu
topdocfilm.com.

 

Zrealizowanych produkcji filmowych

Notacji filmowych

Wydań Polskiej Kroniki Filmowej

Nagrody na festiwalach filmowych

Notacje to materiały audiowizualne zrealizowane przez Studio Filmowe KRONIKA w latach 1995 – 2012. Są to zapisy filmowe wydarzeń o charakterze państwowym i samorządowym; faktów z życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego; obchodów rocznic historycznych; przedsięwzięć organizacji pozarządowych czy zachodzących w Polsce przemian. 

Głosy z daleka

reż. Irena Kamieńska, Andrzej Piekutowski, 1992

Wspomnienia Polaków zesłanych w czasie II wojny światowej do Kazachstanu. Na miejscu zostali rozwiezieni do kołchozów. Ku swojemu zdziwieniu w kazachskich wioskach spotkali wielu Polaków.  Pracowali w ciężkich warunkach, najczęściej przy uprawie zbóż lub hodowli bydła. Nadzieja pojawiła się wraz z tworzeniem się armii Andersa. .

Głosy z daleka
1 of 6
Dom na stawisku

reż. Maria Kwiatkowska, 1995

Opowieść o losach dworku w Podkowie Leśnej. Miejsce to zwane Stawiskiem należało do rodziny Iwaszkiewiczów. Zgodnie z ich wolą, teraz jest tu muzeum.

Dom na stawisku
2 of 6
W służbie orła białego

reż. Jerzy Ziarnik,  1994

Film opowiada o  pilotach amerykańskich, którzy jako ochotnicy w polskich mundurach walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej w szeregach 7 eskadry myśliwskiej im. Tadeusza Kościuszki w latach 1919-1920. Szczególnie zacięte walki toczyli w sierpniu 1920 pod Lwowem.

W służbie orła białego
3 of 6
Pierwszy ułan drugiej Rzeczypospolitej

reż. Zygmunt Adamski, 1994

Legendarny ułan Wieniawa, żołnierz i dyplomata. Film z udziałem najbliższych znajomych i przyjaciół Bolesława Długoszowskiego. Po raz pierwszy publicznie występuje córka generała – Zuzanna Vernon.

Pierwszy ułan drugiej Rzeczypospolitej
4 of 6
Koniec Polski

reż. Zbigniew Kowalewski,  1990

„Koniec Polski” to geograficznie Półwysep Helski. Został on zarejestrowany wraz z jego mieszkańcami, nieżyjącym już kronikarzem i zaniepokojonymi losami tej przestrzeni Polakami. Większość ludności stanowią Kaszubi Pomorscy. Historyczną opowieść o „helskiej kosie” i współczesny reportaż z dramatycznych sporów o jej przyszłość wieńczy symboliczna w swej wymowie „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza.

Koniec Polski
5 of 6
Na chwilę

reż. Wojciech Staroń, 2004

Wieś Mołtajny tak zwana głęboka wschodnia prowincja. Już nawet nie Polska B, tylko C. Bezrobocie, bieda. Popeegerowski krajobraz. Tym co odróżnia Mołtalny od innych tego typu wsi jest to że leży niedaleko geograficznego Środka Europy i że działa a w niej – cudem ocalała, nie zlikwidowana dotąd przez władze gminy – świetlica. Nadzieja na lepsze jutro najmłodszych mieszkańców wsi.

Na chwilę
6 of 6

POLITYKA PRYWTANOŚCI | ©2018 Studio Filmowe KRONIKA Polska Kronika Filmowa
Wszelkie materiały prezentowane na stronie są własnością Studia Filmowego KRONIKA Polska Kronika Filmowa.
Jakakolwiek forma ich nagrywania, kopiowania i rozpowszechniania bez uzyskania odpowiedniej licencji i zgody producenta jest zabroniona.

Kontakt

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dniem 31 maja 2019r. (Dz.U.MKiDN poz.34)

nastąpiła likwidacja Studia Filmowego KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Zasoby filmowe SF KRONIKA zostały przekazane na rzecz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA).

W sprawach związanych z dotychczasową działalnością SF KRONIKA

prosimy kontaktować się z WFDiF, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa

e-mail: wfdif@wfdif.com.pl

Biuletyn informacji publicznej

EnglishPoland

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dniem 31 maja 2019 r.
 (Dz.U. MKiDN poz. 34) 
nastąpiła likwidacja Studia Filmowego KRONIKA Polska Kronika Filmowa.

Zasoby filmowe SF KRONIKA zostały przekazane na rzecz
Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)
oraz Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA).

W sprawach związanych z dotychczasową działalnością SF KRONIKA
prosimy kontaktować się z WFDiF, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, wfdif@wfdif.com.pl